X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Grensarbeid(st)ers

Indien grensarbeid(st)ers na hun tewerkstelling van minstens vijftien dagen in België afgedankt worden, dan wordt hen een gelijkwaardige vergoeding toegekend als deze voorzien onder Aanvullende vergoeding. Deze toekenning gebeurt, na een individuele aanvraag, door de bevoegde instantie van het FBZMN.

Vooraleer tot uitbetaling over te gaan, dient de uitbetalingsinstelling, voor elk geval afzonderlijk, de toelating en de procedure te vragen aan de syndicale centrale.