X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Welkom

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 111 te bevorderen.

Hierdoor kent het aan de arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die ressorteren onder het PC 111, vergoedingen en andere sociale voordelen toe en financiert verder de opleidings- en vormingsinitiatieven voor zowel werknemers, werkzoekenden als werkgevers- en werknemersorganisaties.

Decava

Meer inlichtingen i.v.m. het DECAVA-project (Werkloosheid met Bedrijfstoeslag – bijzondere werkgeversbijdragen en inhoudingen RSZ vanaf 01/04/2010) kunt u vinden op https://decava.fondsmet.be.

 
Contactgegevens

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid
Nationaal Secretariaat - FBZMN Arbeiders PC111
Ravensteingalerij 27 bus 7
B-1000 Brussel

Tel.: 02 504 97 60
Fax: 02 706 99 99
info@fondsmet.be