X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Welkom

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 111 te bevorderen.

Hierdoor kent het aan de arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die ressorteren onder het PC 111, vergoedingen en andere sociale voordelen toe en financiert verder de opleidings- en vormingsinitiatieven voor zowel werknemers, werkzoekenden als werkgevers- en werknemersorganisaties.

Informatie tijdelijke werkloosheid

EEN AANVULLENDE VERGOEDING VAN HET FBZMN IN GEVAL VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID, ERKEND DOOR DE RVA, WORDT TOEGEKEND VIA DE ASR STROMEN (Kaarten van rechthebbende zijn in dit geval niet meer nodig!) EN BEDRAAGT MOMENTEEL

€ 12,07 per volledige daguitkering

€ 6,04 per halve daguitkering

Maatregel bij coronavirus: minnelijke afbetaling werkgeversbijdragen 4e kwartaal 2019

Het FBZMN en SFBM hanteren voor het 4e kwartaal 2019 volgende beleidsbeslissingen: De mogelijkheid dat voor de bijdragen van het 4de kwartaal 2019 ondernemingen getroffen door de coronacrisis afbetalingsplannen kunnen aanvragen.

Hoe vraagt u een minnelijk afbetalingsplan aan?

Stuur een e-mail naar: 68@fondsmet.be

Decava

Meer inlichtingen i.v.m. het DECAVA-project (Werkloosheid met Bedrijfstoeslag – bijzondere werkgeversbijdragen en inhoudingen RSZ vanaf 01/04/2010) kunt u vinden op https://decava.fondsmet.be.

 
Contactgegevens

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid
Nationaal Secretariaat - FBZMN Arbeiders PC111
Ravensteingalerij 27 bus 7
B-1000 Brussel

Tel.: 02 504 97 60
Fax: 02 706 99 99
info@fondsmet.be