X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Uitbetalingsinstellingen

De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke en volledige werkloosheid, bij ziekte, bij kinderopvang en loopbaanwijzigingen in het kader van werkbaar werk, aan oudere werklozen, oudere zieken en SWT'ers worden uitbetaald door de volgende uitbetalingsinstellingen:

 

 

ABVV Metaal
ACLVB

ACLVB

 

ACV-CSC
MWB

MWB

 

Intersyndicale dienst van het FBZMN

 

Bent u niet aangesloten bij een vakbond, dan kan u zich richten tot:

Intersyndicale Dienst van het FBZMN
Ravenstein Galerij 27 bus 7
B-1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 504 97 69
E-mail: isd@fondsmet.be