X
GO
CAO

De cao's kan je bekijken door de links te volgen die achter een datum staan. Hier kan je ze ook bekijken als PDF om ze eenvoudig af te drukken. Hiervoor heb je Acrobat Reader nodig. Dit kan je hier gratis downloaden.

Voor alle cao's afgesloten binnen paritair comité 111, kunt u de site van de FOD WASO consulteren.

2020

06/07/2020 Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - tijdelijke werkloosheid 'coronavirus'
18/05/2020 Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - tijdelijke werkloosheid 'coronavirus'


2019

16/12/2019 Wijziging en coördinatie van de statuten van het FBZMN
16/12/2019 Wijziging sociaal sectoraal pensioenstelsel, pensioenreglement en solidariteitsreglement
28/10/2019 Bijzondere compensatietoeslag
28/10/2019 Inning provinciale bijdrage Limburg P.C. 111.01 & 111.02
30/09/2019 Verlenging risicogroepen P.C. 111.01 & 111.02
02/09/2019 Aanvullend pensioen - opheffing
05/07/2019 Nationaal akkoord 2019-2020 P.C. 111.03
05/07/2019 Overdracht van middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag
24/06/2019 Nationaal akkoord 2019-2020 P.C. 111.01 & 111.02
18/02/2019 Verlenging bepalingen bepaalde duur Nationaal akkoord 2017-2018
18/02/2019 Wijziging sociaal sectoraal pensioenstelsel, pensioenreglement en solidariteitsreglement


2018

17/12/2018 Wijziging sociaal sectoraal pensioenstelsel, pensioenreglement en solidariteitsreglement
15/10/2018 Bijzondere compensatietoeslag
28/05/2018 Inning provinciale bijdrage provincie Antwerpen P.C. 111.01 & 111.02
28/05/2018 Wijziging en coördinatie van de statuten van het FBZMN
19/02/2018 Werkbaar werk - loopbaanwijzigingen
19/02/2018 Wijziging en coördinatie van de statuten van het FBZMN


2017

28/08/2017 Bijzondere compensatietoeslag
28/08/2017 Overdracht middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag
03/07/2017 Sociaal sectoraal pensioenstelsel en pensioenreglement
19/06/2017 Tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen PC 111.01 & 111.02
19/06/2017 Tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen PC 111.03
19/06/2017 Wijziging en coördinatie van de statuten van het FBZMN
15/05/2017 Nationaal akkoord 2017-2018 PC 111.01 & 111.02
15/05/2017 Nationaal akkoord 2017-2018 PC 111.03
24/04/2017 Verlenging bepalingen bepaalde duur Nationaal akkoord 2015-2016
13/02/2017 Tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen PC 111.03
13/02/2017 Verlenging bepalingen nationaal akkoord 2015-2016
13/02/2017 Wijziging van de statuten van het FBZMN


2016

11/07/2016 Bijzondere compensatietoeslag
20/06/2016 Verlenging regionale bijdragen PC 111.01 & 111.02
23/05/2016 Wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid


2015

19/10/2015 Overdracht middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag
19/10/2015 Nationaal akkoord 2015-2016 PC 111.03
19/10/2015 Wijziging sociaal sectoraal pensioenstelsel en pensioenreglement
21/09/2015 Bijzondere compensatietoeslag
21/09/2015 Sectoraal akkoord 2015-2016 PC 111.01 & 111.02
21/09/2015 Wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid
06/07/2015 Ingroeibanen en opleiding risicogroepen PC 111.01 & 111.02
20/04/2015 Wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid
16/03/2015 2e verlenging sectoraal akkoord 2013-2014 PC 111.03
16/03/2015 2e verlenging sectoraal akkoord 2013-2014 PC 111.01 & 111.02
19/01/2015 Verlenging sectoraal akkoord PC 111.03
19/01/2015 Verlenging sectoraal akkoord PC 111.01 & 111.02


2014

12/12/2014 Sociaal sectoraal pensioenstelsel en pensioenreglement
12/12/2014 Wijziging solidariteitsreglement
17/11/2014 Bijzondere cao - wijziging toepassingsgebied PC 111.01 & 111.02
17/03/2014 Nationaal akkoord 2013-2014 PC 111.03
17/03/2014 Bijzondere compensatietoeslag
17/03/2014 Overdracht middelen voor de verhoging van de bijzondere compensatietoeslag
17/03/2014 Tewerkstelling en opleiding risicogroepen PC 111.03
17/03/2014 Tewerkstelling en opleiding risicogroepen PC 111.01 & 111.02
24/02/2014 Protocolakkoord PC 111.01 & 111.02
20/01/2014 Verlenging Nationaal akkoord 2011-2012 PC 111.03
20/01/2014 Verlenging Nationaal akkoord 2011-2012 PC 111.01 & 111.02


2013

16/12/2013 Bekrachtiging cao van 03/12/2013 betreffende de werkgeversbijdragen Brussel-Hoofdstad PC 111.01 & 111.02
16/12/2013 Bekrachtiging cao van 03/12/2013 betreffende de werkgeversbijdragen Waals-Brabant PC 111.01 & 111.02
16/12/2013 Bekrachtiging cao van 14/10/2013 over de werkgeversbijdragen Henegouwen PC 111.01 & 111.02
16/12/2013 Bekrachtiging cao van 18/10/2013 betreffende de werkgeversbijdragen Namen PC 111.01 & 111.02
18/11/2013 Verlenging van sommige bepalingen PC 111.03
18/11/2013 Verlenging van sommige bepalingen PC 111.01 & 111.02
21/10/2013 Bijzondere compensatietoeslag
21/10/2013 Tewerkstelling en opleiding van risicogroepen PC 111.03
21/10/2013 Tewerkstelling en opleiding van risicogroepen PC 111.01 & 111.02
13/05/2013 Verlenging sectoraal akkoord 2011-2012 PC 111.03
13/05/2013 Verlenging sectoraal akkoord 2011-2012 PC 111.01 & 111.02
21/01/2013 Verlenging sectoraal akkoord 2011-2012 PC 111.03
21/01/2013 Verlenging sectoraal akkoord 2011-2012 PC 111.01 & 111.02
21/01/2013 Sectoraal pensioenstelsel


2012

19/11/2012 2e wijziging Nationaal akkoord 2011-2012 PC 111.03
17/09/2012 Wijziging Nationaal akkoord 2011-2012 PC 111.03
09/07/2012 Sociaal sectoraal pensioenstelsel en pensioenreglement
18/06/2012 Bijzondere compensatietoeslag


2011

21/11/2011 Bijzondere compensatietoeslag
21/11/2011 Overdracht middelen voor de verhoging van de bijzondere compensatietoeslag
17/10/2011 Toepassingsgebied van de cao's gesloten in uitvoering van artikel 7§1 van het Nationaal akkoord 2011-2012 PC 111.01 & 111.02
17/10/2011 Bijdrage sectoraal pensioenfonds of alternatieve evenwaardige besteding in uitvoering van artikel 7§1 van het Nationaal akkoord 2011-2012 Brussel-Hoofdstad PC 111.01 & 111.02
17/10/2011 Bijdrage sectoraal pensioenfonds of alternatieve evenwaardige besteding in uitvoering van artikel 7§1 van het Nationaal akkoord 2011-2012 Vlaams-Brabant PC 111.01 & 111.02
17/10/2011 Bijdrage sectoraal pensioenfonds of alternatieve evenwaardige besteding in uitvoering van artikel 7§1 van het Nationaal akkoord 2011-2012 Waals-Brabant PC 111.01 & 111.02
17/10/2011 Bijdrage sectoraal pensioenfonds of alternatieve evenwaardige besteding in uitvoering van artikel 7§1 van het Nationaal akkoord 2011-2012 West-Vlaanderen PC 111.01 & 111.02
17/10/2011 Bijdrage sectoraal pensioenfonds of alternatieve evenwaardige besteding in uitvoering van artikel 7§1 van het Nationaal akkoord 2011-2012 Limburg PC 111.01 & 111.02
29/08/2011 Goedkeuring van de cao van 28/07/2011 tot verhoging van de bijdrage aan het sectoraal pensioenfonds Antwerpen PC 111.01 & 111.02
11/07/2011 Tewerkstelling en opleiding van risicogroepen PC 111.01 & 111.02
11/07/2011 Tewerkstelling en opleiding van risicogroepen PC 111.03
11/07/2011 Bekrachtiging van regionale cao van 07/07/2011 houdende de bijdragen aan het sectoraal pensioenfonds Oost- en West-Vlaanderen PC 111.01 & 111.02
11/07/2011 Nationaal akkoord 2011-2012 PC 111.03
11/07/2011 Nationaal akkoord 2011-2012 PC 111.01 & 111.02
16/05/2011 Verlenging Nationaal akkoord 2009-2010 PC 111.03
16/05/2011 Verlenging Nationaal akkoord 2009-2010 PC 111.01 & 111.02
21/02/2011 Verlenging Nationaal akkoord 2009-2010 PC 111.03
21/02/2011 Verlenging Nationaal akkoord 2009-2010 PC 111.01 & 111.02