X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Kaart van rechthebbende

De aanvraag gebeurt door de werkgever. Op het ogenblik dat de werkgever een arbeider volledig werkloos stelt (beëindiging van de arbeidsovereenkomst), zal hij bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een aanvraag voor de kaart van rechthebbende FM11 «Voltijds – Volledige werkloosheid» of FM61 «Deeltijds – Volledige werkloosheid» indienen.

Dit kan online via www.fondsmet.be of met het aanvraagformulier FMDC.

De aanvraag moet verplichtend vermelden:

  • naam, volledig adres, RSZ-nummer en/of ondernemingsnummer van de onderneming en aansluitingsnummer bij het Fonds
  • de reden van de werkloosheid
  • de begindatum van de werkloosheid
  • voor iedere arbeider die werkloos gesteld wordt rijksregisternummer / naam, voornaam en volledig adres / datum van indiensttreding / regime van de dienstbetrekking.
  • Een kopie van het formulier C4 moet in alle gevallen bij de aanvraag gevoegd worden.

Deze aanvraag dient slechts éénmaal, namelijk bij de beëindiging, te gebeuren.