X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Buitenlandse ondernemingen

In deze wegwijzer worden als arbeiders van buitenlandse ondernemingen bedoeld, de arbeiders van ondernemingen die in een aander land gevestigd zijn en die in België een activiteit uitoefenen die ressorteert onder de bevoegdheid van het PC111.

Wij verwijzen voor meer informatie hieromtrent naar het hoofdstuk "Buitenlandse Ondernemingen" van deze wegwijzer.