X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Aangifte van wijzigingen - Procedure FM90

Wanneer de Uitbetalingsinstelling zou vaststellen dat op de uitgegeven kaart van rechthebbende onjuiste gegevens voorkomen (bijv. rijksregisternummer, schrijfwijze van de naam, begindatum van het recht, aard van de toegekende vergoeding en dergelijke meer) dan moet ze de verbetering van de gegevens vragen.

Eveneens moet de uitbetalingsinstelling de omzetting van de kaart van rechthebbende vragen indien zou blijken dat de gegevens van de RVA inzake de aard van de werkloosheid en deze van het FBZMN niet in overeenstemming zouden zijn.

Daartoe zendt de Uitbetalingsinstelling een volledig ingevuld formulier FM90 naar de Syndicale Centrale. Dit formulier vermeldt zowel de onjuiste gegevens als de juiste. Indien nodig moeten de nodige bewijsstukken toegevoegd worden (bijv. C2 RVA). De Uitbetalingsinstelling wordt in kennis gesteld van het gevolg dat aan dit verzoek gegeven wordt.

LET OP: Deze procedure kan volledig geautomatiseerd behandeld worden via Fonds.Net.