X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Rechthebbenden en voorwaarden

De arbeiders die op de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (= laatste effectieve dag van het contract van bepaalde duur/bepaald werk enerzijds of de dag waarop de overmacht om medische reden wordt vastgesteld anderzijds) ten minste de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt, in de periode van 01.01.1997 t.e.m 31.12.2023, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op de aanvullende vergoeding “oudere werklozen”.

  • vanaf de leeftijd van zevenenvijftig jaar en dit tot maximum aan de pensioenleeftijd.

VOORWAARDEN:

  • betrokkene ontvangt de officiële werkloosheidsuitkeringen
  • betrokkene kan een anciënniteit van minimum vijftien kalenderdagen in de onderneming bewijzen in geval van overmacht medische reden en minimum drie maanden in geval van contract bepaalde duur/bepaald werk.
  • na uitputting van het krediet (300 dagen in het kader van de volledige werkloosheid).

Let wel: dit krediet kan reeds uitgeput zijn vóór de leeftijd van zevenenvijftig jaar.

BIJKOMENDE VOORWAARDE:

01.01.2006:

  • betrokkene ontvangt geen aanvullende vergoeding of tegemoetkoming van zijn/haar gewezen werkgever tijdens de periode van volledige werkloosheid die als werkloosheid in de sector “oudere werklozen” wordt beschouwd.

Opmerking:

Voor de arbeiders die werkloos werden ingevolge werkloosheid met bedrijfstoeslag moet hoofdstuk «Werkloosheid met Bedrijfstoeslag » worden geraadpleegd.