X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Rechthebbenden

De arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het PC111 hebben recht op de aanvullende vergoedingen toegekend door het FBZMN.

Zelfs indien de werkgever die onderworpen is aan het FBZMN zijn bijdragen niet of laattijdig heeft gestort, hebben de arbeiders, volgens artikel 23 van de statuten, recht op de voorziene aanvullende vergoedingen.

Let op! De werkgever dient wel aangesloten te zijn bij het FBZMN.