X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Procedures - info
Deze procedure is enkel bedoeld voor de SYNDICALE UITBETALINGSINSTELLINGEN.

Alle procedures die hierna beschreven staan, kunnen op een geïnformatiseerde wijze behandeld worden in het informaticasysteem van het FBZMN.
Dit gebeurt onder de benaming “FMPRO”.
Voor wat betreft de TIJDELIJKE WERKLOOSHEID zijn de hierna beschreven procedures NIET VAN TOEPASSING.
Zij moeten derhalve alleen aangevraagd worden in de sectoren volledige werkloosheid, oudere werkloze, SWT, langdurige ziekte en oudere zieken.