X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Grensarbeid(st)ers

Aangezien grensarbeiders bij tijdelijke werkloosheid de officiële (Belgische) werkloosheidsuitkeringen van de RVA genieten, wordt de aanvullende vergoeding op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden toegekend als aan de binnenlandse arbeiders.