X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Buitenlandse Ondernemingen

Een buitenlandse onderneming die op Belgisch grondgebied activiteiten uitoefent die volgens de wettelijke bepalingen in België, ressorteren onder het Paritair Comité 111 (PC 111) van de Metaal-, Machine-, Elektronische-, Elektrotechnische en Kunststofverwerkende Nijverheid en hiervoor buitenlandse arbeiders of arbeidsters detacheert, dient zich bij de aanvang van de activiteiten schriftelijk aan te melden bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZ-Arbeiders) in België :

FBZ-Arbeiders – Buitenlandse Ondernemingen met Detachering
Ravensteingalerij 27 bus 7 te 1000 Brussel
68@fondsmet.be

Er zal gevraagd worden een vragenlijst in te vullen met o.a. de coördinaten van de onderneming, de 1° dag van detachering in België, eventueel de naam en het adres van zijn Belgische vertegenwoordiger, enz. De werkgever (of zijn mandataris) ontvangt hierna een bevestiging van de aansluiting bij het FBZ-Arbeiders. 

De bijdrageplicht start nadat de buitenlandse onderneming meer dan 12 maanden actief is op Belgisch grondgebied binnen een periode van 24 maanden. Concreet betekent dit dus dat de bijdrage verschuldigd is vanaf de 13° maand activiteit door de buitenlandse werkgever. 

Voor werkgevers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk geldt er een speciale regeling. Vermits er in voormelde landen voor de gedetacheerde arbeiders een wettelijke en gelijkaardige bescherming bestaat aan deze waarin het FBZ-Arbeiders voorziet, zijn de ondernemingen uit voornoemde landen, in geval van detachering naar België, vrijgesteld van de bijdrageplicht aan het FBZ-Arbeiders in België, maar er bestaat dan ook geen recht op aanvullende vergoedingen. Let op : de aansluiting bij het FBZ-Arbeiders is wel verplicht vanaf de 1° dag activiteit.

Voor de overige landen werd na onderzoek beslist dat de werkgevers wel bijdrageplichtig zijn vanaf de 13 ° maand activiteit in Belgie. Voor deze gedetacheerde arbeiders of arbeidsters geldt vanaf de 15de kalenderdag van deze 13de maand dan ook het recht op aanvullende vergoedingen van het FBZ-Arbeiders conform de statutaire voorwaarden.

Volledigheidshalve vermelden wij nog dat in geval van betwisting omtrent de bijdragevorderingen de Arbeidsrechtbank te Brussel, statutair als enige rechtbank bevoegd is.