X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Nationaal Secretariaat

Nationaal Secretariaat van het FBZMN
Ravensteingalerij 27 bus 7 - 1000 Brussel

Contactgegevens per dienst kan je via deze link terugvinden.

Het Nationaal Secretariaat (NS) is gelast met:

 • Algemene coördinatie en begeleiding teneinde een efficiënte samenwerking te kunnen garanderen tussen de verschillende organismen van het FBZMN, alsook het behandelen van individuele aanvragen die een bijzonder onderzoek vereisen.
   
 • Dienst Inningen:
  • De werkgeversbijdragen vorderen en innen.
  • Geschillen: het afhandelen van wanbetalingen inzake de werkgeversbijdragen alsook het opvolgen van de dossiers gerechtelijke reorganisaties en falingen.
  • Signalitiek: Het up-to-date houden van de werkgeversgegevens en het afleveren van attesten voor erkenning (op aanvraag).
    
 • Dienst Kaarten:
  • Het uitgeven van kaarten van rechthebbende voor aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid (FM11 – FM61) en langdurige ziekte (FM04 – FM44).
  • Het uitgeven van de metalbadges, waarmee de sociale partners enerzijds de sociale dumping binnen de sector willen aanpakken en zo een visuele controle mogelijk maken van alle arbeiders die buiten de fabrieksmuur/-grond tewerkgesteld worden en anderzijds de mogelijkheid tot aanwezigheidsregistratie aanbieden.
    
 • Intersyndicale Dienst:
  Uitbetalen van aanvullende vergoedingen, aan niet gesyndiceerde arbeiders
   
 • Dienst Verificatie:
  Controle van de uitbetalingen van de aanvullende vergoedingen uitgevoerd door de syndicale uitbetalingsinstellingen, zowel in werkloosheid als in ziekte
   
 • Dienst Procedures:
  Verantwoordelijk voor de verschillende procedures, als daar zijn FM19 (neutralisaties), FM19bis (achterstallige betalingen), FM08 (mutatie), FM90 (wijzigingen kaart rechthebbende), FM90bis (wijziging persoonsgegevens) en FM16 (aanvraag kaart rechthebbende)
   
 • Dienst Ouderen:
  Behandelen van alle dossiers volledige werkloosheid met bedrijfstoeslag inzake rechten en plichten van de betrokken partijen en het uitgeven van de kaarten van rechthebbende (FM29 – FM79), alsook behandelen van de dossiers “oudere werklozen” (FM20 - FM70) en “oudere zieken” en het uitgeven van de kaarten van rechthebbende (FM35 – FM85 – FM34 – FM84)
   
 • Financiële dienst:
  Verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties tegenover de medewerkers van het FBZMN en de financiële instellingen.