nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Formaliteiten bij de uitbetaling

De aanvullende vergoeding mag uitbetaald worden tegelijkertijd met de officiële werkloosheidsuitkeringen vanaf de geldigheidsdatum die op de kaart van rechthebbende werd vermeld.

Vooraleer de aanvullende vergoeding uit te betalen, doet de uitbetalingsinstelling volgende verrichtingen:

  • controleert of de gegevens op de kaart van rechthebbende overeenstemmen met deze van de officiële werkloosheid, zoals schrijfwijze van de naam, geldigheidsdatum van het recht op aanvullende vergoedingen, aard van de vergoeding enz.
  • controleert of de betrokkene de officiële werkloosheidsuitkeringen geniet en voldoet aan de voorwaarden van vergoedbaarheid in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag
  • geeft aan de financiële instelling opdracht tot uitbetaling
  • behoudt de kaart van rechthebbende en klasseert ze.

De procedure van uitbetaling, afrekening en nazicht wordt beschreven onder «Uitbetalingsmodaliteiten».