nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Jongeren

a. Schoolverlaters die een anciënniteit bewijzen van minstens vijftien dagen met een contract van onbepaalde duur en door een werkgever van de sector afgedankt worden, hebben recht op de aanvullende vergoeding op voorwaarde dat ze toelaatbaar worden verklaard door de RVA en ofwel officiële werkloosheidsuitkeringen, ofwel inschakelingsuitkeringen genieten van de R.V.A.

Dit is eveneens het geval voor jongeren na leercontract, voor jongeren na een gecontroleerde leerverbintenis, na een industrieel leerlingwezen en na het stelsel «deeltijds leren – deeltijds werken».

b. Jongerenactiva – opleidingsplan : inschakelingsuitkeringen IBO. Indien jongeren na een tewerkstelling in een onderneming van het PC111 recht hebben op de kaart van rechthebbende FM11 of FM61, maar geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen van de R.V.A of inschakelingsuitkeringen (onvoldoende toelaatbaarheid – schoolverlater – uitsluiting langdurige werkloosheid – zelfstandige) en zij een individuele beroepsopleiding in een onderneming van PC 111 volgen en zodoende wel recht zouden hebben op de «inschakelingsuitkeringen IBO» van de R.V.A, kunnen voor de periode van de opleiding – maar maximum voor de volgens de leeftijd van de arbeid(st)er aantal vergoedingen met een FM11/FM61 – in bepaalde omstandigheden het recht verwerven op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN in het kader van de volledige werkloosheid.

De aanvraag hiervoor dient door de betrokkene zelf, of diens Uitbetalingsinstelling, individueel te gebeuren aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Een kopie van de toelating van de R.V.A (C2) dient bij de aanvraag toegevoegd te worden. De bevoegde instantie van het FBZMN zal elk dossier individueel
onderzoeken en aan de vraagstellende partij haar beslissingen betekenen.

In geval van een positieve beslissing geldt wat volgt:

  • recht op € 5,92 per hele inschakelingsuitkering IBO en € 2,96 per halve wachtuitkering IBO (bedragen geldig vanaf 01/07/2017)
  • maximum geldig gedurende de periode IBO, met dien verstande dat het krediet van de kaart FM11/FM61 nooit kan overschreden worden
  • dit uitzonderlijke recht opent nooit het recht op andere aanvullende vergoedingen van het FBZMN in een andere sector