nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Pensioenfonds

Sedert 01.04.2000 werd een Pensioenfonds Metaal opgericht voor alle arbeid(st)ers tewerkgesteld in een onderneming die afhangt van het PC111.

Pensioenfonds Metaal

Dit Pensioenfonds is gevestigd:
Ravenstein Galerij 4 bus 7, 1000 Brussel
Tel. 02 504 97 74-76-77-78-79 
Fax 02 504 97 75
E-mail: info@pfondsmet.be