nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Grensarbeid(st)ers, buitenlandse ondernemingen

Indien grensarbeid(st)ers en/of arbeid(st)ers van buitenlandse ondernemingen tijdens hun tewerkstelling in België ziek worden, en zij voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aanvullende vergoedingen van het Fonds in de sector «oudere zieken», dan wordt hen een gelijkwaardige aanvullende vergoeding toegekend als deze beschreven in dit hoofdstuk. Deze toekenning gebeurt, na een individuele aanvraag, door het bevoegde instantie van het FBZMN.

Vooraleer tot uitbetaling over te gaan, dient de uitbetalingsinstelling, voor elk geval afzonderlijk, de toelating en de procedure te vragen aan de syndicale centrale.