nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Aanvraag en uitgifte

 1. De arbeid(st)er voldoet reeds aan de leeftijdsvoorwaarde op de eerste door het ziekenfonds vergoede ziektedag.

  De werkgever vraagt met het formulier FMDZbis de kaart van rechthebbende bij ziekte aan, onafgezien de leeftijd van de arbeid(st)er, bij het Nationaal Secretariaat (zie Hoofdstuk «VII. Ziekte» van deze onderrichting). De aanvraag kan ook online via www.fondsmet.be.

  De uitgifte van de kaart FM34/FM84 gebeurt dan ook vanuit de dienst “Ouderen” van het Nationaal Secretariaat. Deze kaart wordt rechtstreeks aan de arbeid(st)er overgemaakt, vergezeld van de nodige informatie omtrent de rechten en plichten van de arbeid(st)er inzake de te ontvangen vergoedingen.

 2. De arbeid(st)er voldoet nog niet aan de leeftijdsvoorwaarde op de eerste door het ziekenfonds vergoede dag (tussen 50 en 57 jaar)

  De werkgever doet door middel van een formulier FMDZbis een aanvraag tot het bekomen van een kaart FM04/FM44 bij het Nationaal Secretariaat. De aanvraag kan ook online via www.fondsmet.be.

  Indien de aanvraag in orde is en de voorwaarden tot het bekomen van de aanvullende vergoedingen zijn vervuld, kan het Nationaal Secretariaat overgaan tot de uitgifte van de kaart van rechthebbende.

  Na het uitputten van de 14 vergoedingen wordt op het Nationaal Secretariaat van het FBZMN het dossier toegevoegd aan een bestand waarin alle arbeid(st)ers zijn opgenomen die ziek werden in de leeftijd van 50 tot 57 jaar op de eerste door het ziekenfonds vergoede dag en waarvoor de 14 maandelijkse vergoedingen in de sector «ziekte» werden betaald, ingediend en goedgekeurd.

  Drie maanden voor het bereiken van de leeftijd van 57 jaar (onafgezien het geslacht van betrokkene!) wordt door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een formulier FM35B aan de arbeid(st)er toegezonden met de vraag dit te laten invullen door de mutualiteit enerzijds (ter bevestiging dat betrokkene ononderbroken ziek is gebleven) en het formulier anderzijds zelf verder aan te vullen en te ondertekenen.

  De werkgever dient hiervoor dus niet tussenbeide te komen.

  Het formulier FM35B moet vervolgens door betrokkene zelf (of diens uitbetalingsinstelling) opnieuw overgemaakt worden aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN alwaar, na onderzoek, de kaart van rechthebbende FM35 (FM85) al dan niet kan uitgegeven worden en aan de uitbetalingsinstelling van betrokkene overgemaakt worden.

Indien een oudere zieke na een werkhervatting opnieuw ziek wordt en hiervoor opnieuw gewaarborgd loon wordt betaald, dient de volledige aanvraagprocedure opnieuw toegepast te worden.