nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Rechthebbenden en voorwaarden

 

De arbeid(st)ers van vijftig jaar en ouder, op de dag van de betekening van het ontslag, die in de periode van 01.01.1997 t.e.m. 31.12.2018 worden ontslagen, hebben onder bepaalde voorwaarden, recht op de aanvullende vergoeding «oudere werklozen», en dit:

  • vanaf de leeftijd van zevenenvijftig jaar, tot maximum aan de pensioenleeftijd
  • op voorwaarde dat betrokkene officiële werkloosheidsuitkeringen ontvangt en een anciënniteit van minimum vijftien kalenderdagen kan bewijzen in de onderneming.
  • na uitputting van het krediet van 300 dagen in het kader van de volledige werkloosheid 
Let wel
Dit krediet kan reeds uitgeput zijn vóór de leeftijd van zevenenvijftig jaar. Betrokkene ontvangt GEEN aanvullende vergoeding of tegemoetkoming van zijn/haar gewezen werkgever tijdens de periode van volledige werkloosheid die door het FBZMN als werkloosheid in de sector "oudere werklozen" wordt beschouwd.

Opmerking

Voor de arbeid(st)ers die werkloos werden ingevolge werkloosheid met bedrijfstoeslag moet luik "Werkloosheid met Bedrijfstoeslag" worden geraadpleegd.