nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Onvolledige maand

Wanneer een oudere werkloze de officiële werkloosheidsuitkeringen niet gedurende een ganse maand geniet, omdat een aantal dagen gedekt zijn door vakantiegeld, of omdat er een korte periode van wedertewerkstelling is (of een wedertewerkstelling van enkele dagen per week/maand met behoud van het recht op de officiële werkloosheidsuitkeringen voor de overige dagen van die maand) dan wordt, ten uitzonderlijke titel, aan de rechthebbende gedurende die maand bruto € 5,92 voltijds (FM20) of bruto € 2,96 deeltijds (FM70) per door de RVA vergoede dag toegekend, met een maximum van dertien vergoedingen (13 X € 5,92= € 76,96 - situatie geldig vanaf 01/07/2017).

Deze vergoedingen worden afgerekend met de gewone code 20 of 70 (volledige of deeltijdse tewerkstelling). Indien de oudere werkloze een hoger aantal officiële werkloosheidsuitkeringen zou hebben genoten dan het hierboven vermelde maximum aantal van 13 werkloosheidsdagen, dan wordt de aanvullende vergoeding van € 78,54 voltijds of € 39,27 deeltijds toegekend (= bruto). 

Dezelfde regel geldt indien de arbeid(st)er de officiële werkloosheidsuitkeringen niet gedurende een ganse maand geniet omwille van een sanctie van de RVA (die niet handelt om de reden van het ontslag).