nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Recht op aanvullende vergoeding

Tijdelijke werkloosheid

Aangezien grensarbeid(st)ers bij tijdelijke werkloosheid de officiële Belgische werkloosheidsuitkeringen van de R.V.A. genieten, worden de aanvullende vergoedingen op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden toegekend als aan de binnenlandse arbeid(st)ers.

Jeugdvakantie-uitkering

Aangezien grensarbeid(st)ers bij het vergoeden van de jeugdvakantie-uitkering de officiële Belgische werkloosheidsuitkeringen van de R.V.A. genieten, worden de aanvullende vergoedingen op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden toegekend als aan de binnenlandse arbeid(st)ers.
Opgelet! Niet meer van toepassing vanaf 01/01/2017.

Seniorenvakantie-uitkering

Indien grensarbeid(st)ers tijdens hun tewerkstelling in België van minstens vijftien kalenderdagen, recht hebben op de vergoeding van de seniorenvakantie-uitkering, dan wordt hen een gelijkwaardige vergoeding toegekend als deze voorzien voor binnenlandse arbeid(st)ers.
Opgelet! Niet meer van toepassing vanaf 01/01/2017.

Volledige werkloosheid

Indien grensarbeid(st)ers, na hun tewerkstelling in België van minstens vijftien kalenderdagen, om economische redenen afgedankt worden, dan wordt hen een gelijkwaardige vergoeding toegekend als deze voorzien voor binnenlandse arbeid(st)ers. Deze toekenning gebeurt, na een individuele aanvraag, door de bevoegde instantie van het FBZMN.

Oudere werklozen

Indien grensarbeid(st)ers, na hun tewerkstelling in België van minstens vijftien kalenderdagen, om economische redenen afgedankt worden, dan wordt hen een gelijkwaardige vergoeding toegekend als deze voorzien voor binnenlandse arbeid(st)ers. Deze toekenning gebeurt, na een individuele aanvraag, door de bevoegde instantie van het FBZMN.

Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Voor de grensarbeid(st)ers gelden dezelfde regels als voor de binnenlandse arbeid(st)ers, dus aanvraag dossier werkloosheid met bedrijfstoeslag door middel van het formulier FM25WE. De dienst “Ouderen” van het Nationaal Secretariaat zal elk dossier werkloosheid met bedrijfstoeslag van een grensarbeid(st)er voorleggen aan de bevoegde instantie van het FBZMN.
De werklozen met bedrijfstoeslag van minder dan 58 jaar op de eerste werkloosheidsdag worden opgenomen in het bijdragesysteem “vervroegd.
Vanaf dat ogenblik zijn de beschikkingen van toepassing voorzien voor de werklozen met bedrijfstoeslag van minstens 58 jaar op de eerste werkloosheidsdag, voor zover de geldende CAO het toelaat.
Voor de grensarbeid(st)ers zijn geen bijzondere werkgevers bijdragen verschuldigd.
(zie ook hoofdstuk «Werkloosheid met bedrijfstoeslag») 

Ziekte en oudere zieken

Indien grensarbeid(st)ers, tijdens hun tewerkstelling in België na minstens vijftien kalenderdagen, ziek worden, dan wordt hen een gelijkwaardige aanvullende vergoeding toegekend als deze voorzien voor binnenlandse arbeid(st)ers. Deze toekenning gebeurt, na een individuele aanvraag, door de bevoegde instantie van het FBZMN.