nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2008-1: Buitenlandse ondernemingen

Minimaliseren

In opdracht van de bevoegde instantie van het FBZ Metaal wordt - vanaf het 1° trimester 2008 - het beheer van de buitenlandse ondernemingen die op Belgisch grondgebied activiteiten uitoefenen die onder het Paritair Comité 111 ressorteren, en hiervoor buitenlandse arbeiders detacheren, gecentraliseerd bij het Nationaal Secretariaat.

Dit houdt in dat u vanaf heden alle informatie ivm aan te sluiten of reeds aangesloten buitenlandse ondernemingen dient over te maken aan :

FBZ-Metaal - BR5 – BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN
RAVENSTEIN GALERIJ 27 bus 7
1000 BRUSSEL
Contactpersoon : VERDUYSTERT Vera - Tel : 02/504.97.67 - Fax : 02/513.28.88
Email : vera.verduystert@fondsmet.be

Alle reeds aangesloten firma’s krijgen een nieuw FBZnummer toegewezen waarvan :
het eerste cijfer = 5, en gevolgd wordt door een individueel nummer van 4 cijfers.
Het volledige FBZnr bestaat dus nog steeds uit 5 cijfers.
Dit nieuwe FBZnr zal vermeld worden op de eerste opvragingsformulieren die door het Nationaal Secretariaat zullen verstuurd worden, nl deze over het 1° trimester 2008.
Voor de buitenlandse werkgevers met een dossier ‘Vrijstelling van betaling’, zal dit nieuwe FBZnr vermeld worden op de eerstvolgende briefwisseling omtrent de vrijstelling.

Om een vlotte overdracht en werking te kunnen verzekeren, vragen wij u met nadruk om vanaf heden alle informatie over aan te sluiten ondernemingen, wijzigingen en vrijstellingen over te maken aan het Nationaal Secretariaat op voormeld adres.

Wat betreft betalingen van bijdragen dient u tot 31/03/2008 het gebruikelijke rekeningnummer van het Regionaal Bureau te gebruiken zoals dat tot nu toe het geval was.

Alle betalingen die worden uitgevoerd vanaf 01/04/2008 dienen te gebeuren bij het Nationaal Secretariaat op het nieuwe rekeningnummer dat u op de opvragingsformulieren van het 1° trimester 2008 zal vinden, met vermelding van de gestructureerde mededeling vermeld op het betalingsverzoek. Alle aangiften dienen vanaf het 1° trimester 2008 dus eveneens te worden gedaan bij het Nationaal Secretariaat.

Een eventuele aanvraag van ‘kaarten van rechthebbende’ voor aanvullende vergoedingen van gedetacheerde arbeiders dient vanaf heden ook te gebeuren bij het Nationaal Secretariaat. De contactpersoon hiervoor is de heer DE HERT Johan – Tel : 02/504.97.65 of mail johan.dehert@fondsmet.be.