X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Disclaimer

De website www.fondsmet.be heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen en plichten voor de arbeiders en de werkgevers van de metaal sector (paritair comité nummer 111).

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch ‘cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

Het Fonds voor Bestaanszekerheid Metaal (kort FBZMN) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolmaaktheden in de teksten die op hun website of via hun e-mails worden opgenomen.

Ter informatie worden op de website van het FBZMN links gelegd naar andere websites. Gezien het FBZMN over geen controlerecht beschikt op de informatie op deze websites, kan het onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 houdende het auteursrecht en de naburige rechten kan men de informatie van het FBZMN persoonlijk gebruik aanwenden. Het FBZMN behoudt evenwel de intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de door hun ter beschikking gestelde informatie.