nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Periode en bedrag van het recht op de forfaitaire maandvergoeding

 

De eerste vergoedbare maand is de maand waarin de eerste werkelijk door de mutualiteit betaalde ziektedag valt en dit na het verstrijken van de periode van 30 kalenderdagen gewaarborgd loon, met dien verstande dat het recht op de eerste aanvullende forfaitaire maandvergoeding ten vroegste kan ingaan de maand volgend op de maand waarin de eerste effectieve ziektedag (= eerste dag van het gewaarborgd loon) valt.

Elke begonnen maand ziekte geeft recht op de forfaitaire maandvergoeding van het FBZMN.

Het maximum aantal maanden recht is veertien maanden. Voor 01.07.2017 bedroeg het maximum aantal maanden recht 11 maanden.

Het forfaitaire maandbedrag waarop de arbeid(st)er recht heeft bedraagt € 89,25 voor een voltijdse arbeid(st)er (=FM04) en € 44,63 voor een deeltijdse arbeid(st)er (= FM44). Deze bedragen zijn geldig vanaf 01.07.2017. Voorheen bedroegen deze bedragen respectievelijk € 85,00 en € 42,50.

Wij geven hierbij twee voorbeelden waaruit de begindatum van het recht duidelijk moet blijken:

Voorbeeld 1

  • eerste ziektedag = 05.06.2012
  • gewaarborgd loon (7+7+16 kalenderdagen ) = 04.07.2012
  • eerste door de mutualiteit volledig betaalde ziektedag = 05.07.2012
  • recht op FM04 (FM44 deeltijds) gedurende maximum elf maanden, ingaande op 01 juli 2012, voor het bedrag van € 85,00 voltijds of € 42,50 deeltijds per maand

Voorbeeld 2

  • eerste ziektedag = 06.06.2017
  • gewaarborgd loon (7+7+16 kalenderdagen ) = 05.07.2017
  • eerste door de mutualiteit volledig betaalde ziektedag = 06.07.2017
  • recht op FM04 (FM44 deeltijds) gedurende maximum 14 maanden, ingaande op 01 juli 2017, voor het bedrag van € 89,25 voltijds of € 44,63 deeltijds per maand