nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Uitbetaling van de aanvullende vergoeding

De uitbetaling van de aanvullende vergoeding gebeurt per kalendermaand.

De arbeid(st)er biedt zich met zijn (haar) kaart van rechthebbende aan bij de uitbetalingsinstelling van zijn syndicale centrale. De aanvullende vergoeding wordt samen met de officiële werkloosheidsuitkeringen uitbetaald.

De kaart van rechthebbende blijft bewaard bij de uitbetalingsinstelling, zodat deze steeds verder kan uitbetalen bij elke volgende tijdelijke werkloosheid.

Indien de arbeid(st)er volledig werkloos wordt, mag niet meer uitbetaald worden op de kaart van rechthebbende «Tijdelijke werkloosheid» en worden alle bepalingen van het hoofdstuk «Volledige werkloosheid» van toepassing.

In geen enkel geval kan een terugwerkende kracht aanvaard worden van meer dan drie jaar.