nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Aanvullende vergoeding

Voor de arbeid(st)ers aan wie het recht wordt toegekend is het bedrag, voor een volledige kalendermaand, vastgesteld op:

  • € 89,25 in voltijdse dienstbetrekking vanaf 01.07.2017
  • € 44,63 in deeltijdse dienstbetrekking vanaf 01.07.2017

Het recht op de aanvullende vergoeding wordt steeds geopend op de eerste dag van een maand. De aanvullende vergoeding wordt toegekend:

  • zolang de betrokken arbeid(st)er de officiële vergoedingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering geniet
  • tot en met de maand van zijn overlijden
  • tot de betrokken arbeid(st)er geacht wordt met pensioen te zijn gegaan.

Voor elke begonnen maand van ziekte mag het forfaitair maandbedrag uitbetaald worden.