nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Opmerkingen

Al de door de uitbetalingsinstelling te gebruiken formulieren kunnen worden gedownload van de site van het FBZMN, www.fondsmet.be of kunnen aangevraagd worden bij de syndicale centrale. Alle formulieren en aanvragen dienen gericht te worden aan de syndicale centrale, behalve in de gevallen waar het in de onderrichtingen uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

In geval van twijfel of voor gevallen die in deze onderrichtingen niet voorzien werden, moeten de afgevaardigden van de uitbetalingsinstellingen zich wenden tot hun syndicale centrale.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de statuten rechtsgeldig.