nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Nationaal Secretariaat

Nationaal Secretariaat van het FBZMN
Ravenstein Galerij 27 bus 7 - 1000 Brussel
Tel. 02 504 97 60 - Fax 02 706 99 99
E-mail: info@fondsmet.be

Het Nationaal Secretariaat (NS) is gelast met:

 • Algemene coördinatie en begeleiding teneinde een efficiënte samenwerking te kunnen garanderen tussen de verschillende organismen van het FBZMN, alsook het behandelen van individuele aanvragen die een bijzonder onderzoek vereisen.
  Tel. 02 504 97 65
 • Dienst Inningen:
  • De werkgeversbijdragen vorderen en innen.
   Tel. 02 504 97 68 - 02 504 97 67 - 02 504 97 93
  • Geschillen: het afhandelen van wanbetalingen inzake de werkgeversbijdragen alsook het opvolgen van de dossiers gerechtelijke reorganisaties en falingen.
   Tel. 02 504 97 68 - 02 504 97 67 - 02 504 97 93 - 02 504 97 90
  • Signalitiek: Het up-to-date houden van de werkgeversgegevens en het afleveren van attesten voor erkenning (op aanvraag).
   Tel. 02 504 97 92
 • Dienst Kaarten:
  • Het uitgeven van kaarten van rechthebbende voor aanvullende vergoedingen in geval van tijdelijke werkloosheid (FM01 - FM01/VJ - FM01/62 - FM01/75 - FM01/SV) en volledige werkloosheid (FM11 - FM61) en langdurige ziekte (FM04 - FM44).
   Tel 02 504 97 66 - 02 504 97 93 - 02 504 97 94 - 02 504 97 90
 • Intersyndicale Dienst:
  • Uitbetalen van aanvullende vergoedingen, aan niet-gesyndiceerde arbeid(st)ers.
   Tel. 02 504 97 69
 • Dienst Verificatie:
  • Controle van de uitbetalingen van de aanvullende vergoedingen uitgevoerd door de syndicale uitbetalingsinstellingen, zowel in werkloosheid als in ziekte. 
   Tel. Werkloosheid (tijdelijke, volledige, oudere werklozen, werkloosheid met bedrijfstoeslag): 02 504 97 66
   Tel. Ziekte (langdurige ziekte, oudere zieken): 02 504 97 90
 • Dienst Procedures:
  • Verantwoordelijk voor de verschillende procedures, aan te vragen door de uitbetalingsinstellingen.
   FM19 (neutralisaties), FM19bis (achterstallige betalingen), FM08 (mutatie), FM90 (wijzigingen kaart rechthebbende), FM90bis (wijzigingen persoonsgegevens) en FM16 (aanvraag kaart rechthebbende).
   Tel. 02 504 97 66
   Voor wat betreft de procedure FA/FM11 (aanvraag kaarten FM11 - FM61 n.a.v. een FALING)
   Tel. 02 504 97 90
 • Dienst Ouderen:
  • Behandelen van alle dossiers volledige werkloosheid met bedrijfstoeslag inzake rechten en plichten van de betrokken partijen en het uitgeven van de kaarten van rechthebbende (FM29 - FM79 - FM22 - FM72), alsook behandelen van de dossiers "oudere werklozen" en "oudere zieken" en het uitgeven van de kaarten van rechthebbende (FM20 - FM70 - FM35 - FM85 - FM34 - FM84).
   Tel. 02 504 97 63 - 02 504 97 98
 • Financiële dienst:
  • Verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties tegenover de sociale partners van het FBZMN en de financiële instellingen.
   Tel. 02 504 97 97