nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Buitenlandse ondernemingen

In deze onderrichtingen worden als arbeid(st)ers van buitenlandse ondernemingen bedoeld, de arbeid(st)ers van ondernemingen die ressorteren onder het PC111 en die in een ander land gevestigd zijn en die in België gedetacheerd zijn.

Wij verwijzen voor meer informatie hieromtrent naar: Buitenlandse ondernemingen.