nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)
U bent hier:   Onderrichtingen > Oudere werklozen
Search

Oudere werklozen

Minimaliseren

Er wordt vanaf de leeftijd van 57 jaar en dit tot aan de pensioenleeftijd een maandelijkse forfaitaire aanvullende vergoeding van respectievelijk € 78,54 na voltijdse dienstbetrekking en € 39,27 na deeltijdse dienstbetrekking (bruto) toegekend aan de arbeid(st)ers die in de leeftijd van 50 jaar of ouder (op de dag van de betekening van het ontslag) door een werkgever die ressorteert onder het PC111 ontslagen werden om economische redenen.

Voorwaarden:

  • Er moet minstens 15 dagen anciënniteit in de onderneming zijn in geval van contract onbepaalde duur.
  • Er moet minstens 3 maanden anciënniteit in de onderneming zijn in geval van contract bepaalde duur.
  • De arbeid(st)er moet recht hebben op de officiële werkloosheidsuitkeringen.
  • Het krediet van 300 dagen in het kader van de volledige werkloosheid is uitgeput.

Aanvraag:

  1. De werkgever die de arbeid(st)er heeft afgedankt in de leeftijd van 50 jaar of ouder, maar jonger dan 57 jaar (op de dag van de betekening van het ontslag) dient een kaart van rechthebbende (FM11 na voltijdse dienstbetrekking – FM61 na deeltijdse dienstbetrekking) aan het NS van het FBZMN aan te vragen door middel van het formulier FMDCplus en deze aan de arbeid(st)er te overhandigen bij diens ontslag. Deze kaart is geldig voor 300 dagen. Het Nationaal Secretariaat zal de arbeid(st)er zelf om bijkomende informatie vragen vooraleer hij/zij de leeftijd van 57 jaar bereikt heeft. Een kaart van rechthebbende (FM20 na voltijdse dienstbetrekking – FM70 na deeltijdse dienstbetrekking) zal aan de door de arbeid(st)er gekozen uitbetalingsinstelling worden toegezonden.
  2. De aanvraag tot uitgifte van de kaart FM11/FM61 op de eerste dag van de volledige werkloosheid dient door de werkgever te gebeuren voor elke arbeid(st)er die ontslagen wordt in de leeftijd vanaf 50 jaar aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN door middel van het formulier FMDCplus.  

Uitbetaling: de vergoedingen worden betaald door de door het FBZMN erkende uitbetalingsinstellingen. De arbeid(st)ers zijn vrij zelf hun uitbetalingsinstelling te kiezen, maar dienen zich hoe dan ook te wenden tot hun vakbond indien ze gesyndiceerd zijn.

Klik hier voor de volledige onderrichtingen (aanmelden vereist).