nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Uitgifte van kaart van rechthebbende FM04 / FM44

Op basis van de ingediende aanvraag zal het Nationaal Secretariaat een kaart van rechthebbende opmaken, nadat het aan deze kaart een uniek nummer heeft toegekend.

Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal ze rechtstreeks overmaken aan de betrokken arbeid(st)er.

Deze kaart van rechthebbende FM04/FM44 draagt de vermelding «kaart van rechthebbende bij ziekte» (voltijds – deeltijds) en is geldig gedurende maximum 14 maanden.