nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Rechthebbenden en voorwaarden

Ongeacht hun leeftijd, de arbeid(st)ers die, terwijl zij tewerkgesteld zijn in een regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking, ziek worden en voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Gebonden zijn, op de eerste dag van de ziekte, door een arbeidsovereenkomst bij een werkgever die afhangt van het PC111.
  • Op het ogenblik dat de werkongeschiktheid begint, een anciënniteit hebben van vijftien kalenderdagen in de onderneming.
  • De primaire vergoedingen genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Onder primaire vergoedingen dient te worden verstaan de vergoedingen die de arbeid(st)er ontvangt gedurende een periode van maximum twaalf maanden, te beginnen vanaf de aanvang van de ziekte.
  • De werkongeschiktheid betreft een gewone ziekte, een zwangerschap of een ongeval, met uitsluiting van de beroepsziekten en de arbeidsongevallen. In beide laatste situaties is geen tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid voorzien.