nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Grensarbeid(st)ers

Indien grensarbeid(st)ers tijdens hun tewerkstelling in België ziek worden, dan wordt hen een gelijkwaardige aanvullende vergoeding toegekend zoals in deze brochure voordien beschreven. 

Vooraleer tot uitbetaling over te gaan, dient de uitbetalingsinstelling, voor elk geval afzonderlijk, de toelating en de procedure te vragen aan de syndicale centrale die ze overmaakt aan de bevoegde instantie van het FBZMN.

De toekenning gebeurt door de bevoegde instantie van het FBZMN.