nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Betwistingen

Wanneer het Nationaal Secretariaat weigert een kaart van rechthebbende uit te geven, en de werkgever en/of de arbeid(st)er is het niet eens met die weigering, dan dient ze de betwisting over te maken aan de coördinator van het FBZMN, die ze zal voorleggen aan de bevoegde instantie van het FBZMN. De beslissing van het College zal altijd aan de vraagsteller worden medegedeeld.