nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Werkhervatting

Indien een werkloze met bedrijfstoeslag, die recht heeft op een kaart
  • FM22 – FM29 = kaart van rechthebbende in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een voltijds arbeid(st)er of
  • FM72 – FM79 = kaart van rechthebbende in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een deeltijds arbeid(st)er,

het werk opnieuw hervat:

  • als werknemer bij een andere werkgever (*) dan diegene die hem/haar ontslagen heeft in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag
  • of als zelfstandige

dan blijft het recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag behouden gedurende de ganse periode van wedertewerkstelling.
(*) onder “andere werkgever” wordt ook begrepen, niet behorende tot dezelfde technische bedrijfseenheid. 

Indien een werkloze met bedrijfstoeslag, die recht heeft op een kaart

  • FM22 – FM29 = kaart van rechthebbende in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een voltijds arbeid(st)er of
  • FM72 – FM79 = kaart van rechthebbende in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een deeltijds arbeid(st)er,

het werk opnieuw hervat bij dezelfde werkgever (= diegene die hem/haar ontslagen heeft in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag), dan wordt de betaling van de aanvullende vergoeding stopgezet van zodra het FBZMN hiervan op de hoogte wordt gesteld.