nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Uitbetaling van de aanvullende vergoeding

De Uitbetalinginstelling is in het bezit van de kaart van rechthebbende. De arbeid(st)er biedt zicht met zijn (haar) controlekaart of een attest FM10 afgeleverd door de H.V.W. aan bij zijn (haar) Uitbetalinginstelling.

Die kan nu overgaan tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding.

In geen enkel geval kan een terugwerkende kracht aanvaard worden van meer dan drie jaar.