nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Onvolledige maand

Wanneer een werkloze met bedrijfstoeslag de officiële werkloosheidsuitkeringen niet gedurende een ganse maand geniet, omdat een aantal dagen gedekt is door vakantiegeld, of omdat er een korte periode van wedertewerkstelling is (of een wedertewerkstelling van enkele dagen per week/maand met behoud van het recht op de officiële werkloosheidsuitkeringen voor de overige dagen van die maand) dan wordt ten uitzonderlijke titel, aan de rechthebbende gedurende die maand bruto € 5,92 voltijds of bruto € 2,96 deeltijds, per door de R.V.A. vergoede dag toegekend, met een maximum van 13 vergoedingen. Deze vergoedingen worden afgerekend met de gewone code 22/29 of 72/79 (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling). 

Indien de werkloze met bedrijfstoeslag een hoger aantal officiële werkloosheidsuitkeringen zou hebben genoten dan het hierboven vermelde maximum aantal (= 13 dagen) dan wordt de maandelijkse aanvullende vergoeding van bruto € 78,54 voltijds of bruto € 39,27 deeltijds toegekend.

Dezelfde regel geldt indien de arbeid(st)er de officiële werkloosheidsuitkeringen niet gedurende een ganse maand geniet omwille van een sanctie van de R.V.A. (die niet handelt om de reden van het ontslag).