nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Grensarbeid(st)ers

Voor de grensarbeid(st)ers gelden dezelfde regels als voor de binnenlandse arbeid(st)ers, dus aanvraag dossier werkloosheid met bedrijfstoeslag door middel van het formulier FM25WE. De dienst “Ouderen” van het Nationaal Secretariaat zal elk dossier werkloosheid met bedrijfstoeslag van een grensarbeid(st)er voorleggen aan de bevoegde instantie van het FBZMN.

De betrokken grensarbeid(st)er heeft recht op de aanvullende vergoeding tijdens de geldigheidsduur van de kaart van rechthebbende.

De werklozen met bedrijfstoeslag van minder dan 58 jaar op de eerste werkloosheidsdag worden opgenomen in het bijdragesysteem “vervroegd”.

Vanaf dat ogenblik zijn de beschikkingen van toepassing voorzien voor de werklozen met bedrijfstoeslag van minstens 58 jaar op de eerste werkloosheidsdag.