nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage

Het gaat om een verplichting die door de wet van 31/03/2010 opgelegd wordt aan de werkgevers. Deze verplichting wordt binnen bepaalde grenzen overgenomen door het FBZMN.

De voorwaarden en aanvraagprocedure kan je hier terugvinden.