nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Verandering van werkgever

Wanneer een arbeid(st)er in hetzelfde dienstjaar een tweede of volgende maal tijdelijk werkloos wordt gesteld, door een andere werkgever die afhangt van het PC111, zal hij (zij) zich aanbieden met een nieuwe kaart van rechthebbende.

Vanaf dat ogenblik gebeuren de uitbetalingen met deze nieuwe kaart van rechthebbende. Er moet overeenstemming zijn tussen de werkgever die de officiële werkloosheid betekent en deze vermeld op de kaart van rechthebbende.

Wanneer een arbeid(st)er, titularis van een kaart van rechthebbende, de onderneming verlaat voor een andere onderneming die niet afhangt van het PC111 en er tijdelijk werkloos wordt, heeft hij (zij) geen recht meer op de door het FBZMN toegekende aanvullende vergoedingen.