nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Seniorenvakantie-uitkering

Niet meer van toepassing vanaf 01/01/2017

Arbeid(st)ers van 50 jaar of ouder die onder de hieronder vermelde voorwaarden recht hebben op betaling van de seniorenvakantie uitkering van de RVA, hebben eveneens recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN in het kader van de tijdelijke werkloosheid.

Voorwaarden tot het bekomen van de seniorvakantie-uitkering van de RVA

 • minstens 50 jaar oud op 31 december van het vakantiedienstjaar (= kalenderjaar dat het vakantiejaar vooraf gaat).
 • recht hebben op minder dan 4 weken betaalde vakantie in het vakantiejaar en dit tengevolge van een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit na één jaar ziekte in de loop van het vakantiedienstjaar
  • LET OP!! De regeling van seniorvakantie uitkering is niet van toepassing indien het onvolledige recht op betaalde vakantie het gevolg is van andere onderbrekingen tijdens het vakantiedienstjaar, zoals tijdelijke werkloosheid, onbetaald verlof, loopbaanonderbreking, ... 
 • de arbeid(st)er heeft de gewone betaalde vakantiedagen waarop hij/zij eventueel recht heeft reeds volledig uitgeput, hetzij tijdens een periode van tewerkstelling als loontrekkende, hetzij tijdens een periode van vergoede volledige werkloosheid.

Per seniorvakantie-uitkering van de RVA, voorziet het Fonds een aanvullende vergoeding van bruto € 10,00 per hele dag en bruto € 5,00 per halve dag. (bedragen geldig vanaf 01/10/2011)

De kaart van rechthebbende die hiervoor dienstig is heet FM01/SV (Senior Vakantie).
Met de kaart van rechthebbende FM01/SV, die geldig is tot 31 december van het jaar waarin de eerste dag van de geldigheid valt, kunnen maximum 24 vergoedingen betaald worden.
Een arbeid(st)er kan in de duurtijd van zijn/haar loopbaan meerdere kaarten FM01/SV ontvangen.
Daarvoor moet hij/zij voldoen aan de eerder in deze onderrichting aangehaalde voorwaarden van de RVA.

De te volgen administratieve werkwijze voor het FBZMN:

Aanvraag en uitgifte kaart FM01/SV

  • aanvraag door de werkgever waar de arbeid(st)er van 50 jaar of ouder in dienst is op de eerste dag van het opnemen van de seniorvakantie uitkering
  • aanvraag online of met het formulier FMDT
  • aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN
  • uitgifte door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN en verzenden aan de werkgever die de uitgifte van de kaart heeft gevraagd
  • bij de eerste voorziene periode van seniorvakantie uitkering
  • de kaart vermeldt, naast het type kaart FM01/SV ook het maximum aantal uit te keren vergoedingen (=MAX. 24) en ook het feit dat het recht ten einde loopt aan het einde van het vakantiejaar (31 december van het jaar waarin de eerste dag seniorvakantie uitkering wordt genomen).
  • de kaart FM01/SV moet aan de arbeid(st)er worden bezorgd

  Uitbetaling

  • de betaling van de aanvullende vergoeding van het FBZMN gebeurt door de uitbetalingsinstelling die door de arbeid(st)er zelf wordt gekozen.
  • en dit per periode seniorvakantie-uitkering, zoals vergoed door de RVA

  Belangrijke mededelingen

   • op het moment van het opvragen van de seniorvakantie-uitkering moet de arbeid(st)er van 50 jaar of ouder, in dienst zijn van een onderneming van het PC111 om aanspraak te kunnen maken op de aanvullende vergoeding van het FBZMN. Waar betrokkene voordien tewerkgesteld was, doet niet ter zake.
   • voor elke eerste seniorvakantie-uitkering per vakantiejaar, moet de werkgever een kaart FM01/SV aanvragen, zelfs indien er voor deze arbeid(st)er voor hetzelfde kalenderjaar reeds een kaart FM01 (of FM01/62 of FM01/75) bestaat.