nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Kaart van rechthebbende

De aanvraag gebeurt door de werkgever.

Op het ogenblik dat de werkgever een arbeid(st)er (dus niet voor bedienden en interim krachten) voor de eerste maal in het kalenderjaar tijdelijk werkloos stelt zal hij, aan het Nationaal Secretariaat - dienst Kaarten, een aanvraag voor de kaart van rechthebbende FM01 "Tijdelijke werkloosheid" indienen met het aanvraagformulier FMDT.

De aanvraag kan ook online gebeuren via: www.fondsmet.be

Dit aanvraagformulier moet verplicht vermelden:

  • naam, volledig adres, RSZ en ondernemingsnummer van de onderneming en aansluitingsnummer bij het FBZMN
  • de reden van de werkloosheid
  • de begindatum van de werkloosheid
  • voor iedere arbeid(st)er die werkloos gesteld wordt:
    rijksregisternummer / naam, voornaam en volledig adres / datum van indiensttreding / regime van de dienstbetrekking.

Aangezien deze aanvraag moet gebeuren bij de eerste werkloosheid van de betrokken arbeid(st)er, dient ze slechts éénmaal per dienstjaar te gebeuren.

In geval van wijziging van tewerkstellling, raadpleeg "Verandering van werkgever".