nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Jongeren

Schoolverlaters die door een werkgever van de sector tijdelijk werkloos worden gesteld ingevolge één der artikelen van de wet op de arbeidsovereenkomst van 03/07/1978, hebben recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN op voorwaarde dat ze toelaatbaar worden verklaard door de RVA en ofwel officiële werkloosheidsuitkeringen, ofwel inschakelingsuitkeringen genieten.

Jongeren die tijdelijk werkloos worden tijdens een leercontract, tijdens een gecontroleerde leerverbintenis, tijdens het stelsel «deeltijds leren – deeltijds werken» of tijdens een industrieel leerlingwezen, hebben geen recht op aanvullende vergoeding.