nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Rechthebbenden

De arbeid(st)ers die minstens 12 maanden in de sector van de metaalverwerkende nijverheid (PC111) gewerkt hebben, te rekenen vanaf 01.04.2000.

De periode van tewerkstelling mag onderbroken geweest, bij verschillende werkgevers binnen het PC111 gepresteerd zijn en de aard van de contracten heeft geen invloed op de bepaling van het recht.

De bepalingen voor het Pensioenfonds Metaal zijn niet van toepassing voor arbeiders en arbeidsters die door buitenlandse ondernemingen gedetacheerd worden naar België.