nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Kaart van rechthebbende

FM34 = kaart van rechthebbende bij voltijdse tewerkstelling indien de arbeid(st)er 57 jaar is op de eerste effectief vergoede ziektedag of deze leeftijd bereikt in de loop van het uitputten van de 14 forfaitaire vergoedingen.

FM35 = kaart van rechthebbende bij voltijdse tewerkstelling indien de arbeid(st)er ziek wordt op de leeftijd van 50 jaar of meer maar minder dan 57 jaar is op de eerste effectief vergoede ziektedag en ziek blijft tot de leeftijd van 57 jaar en de 14 forfaitaire vergoedingen reeds voordien heeft uitgeput.

FM84 = kaart van rechthebbende bij voltijdse tewerkstelling indien de arbeid(st)er 57 jaar is op de eerste effectief vergoede ziektedag of deze leeftijd bereikt in de loop van het uitputten van de 14 forfaitaire vergoedingen.

FM85 = kaart van rechthebbende bij deeltijdse tewerkstelling indien de arbeid(st)er ziek wordt in de leeftijd van 50 jaar of meer maar minder dan 57 jaar is op de eerste effectief vergoede ziektedag en ziek blijft tot de leeftijd van 57 jaar en de 14 forfaitaire vergoedingen reeds voordien heeft uitgeput.