nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Formaliteiten bij de uitbetaling

Vooraleer de aanvullende vergoeding uit te betalen, doet de uitbetalingsinstelling volgende verrichtingen:

  • controleert de identiteit van de aanvrager en vergelijkt de elementen van de kaart van rechthebbende met deze van de kwijtingskaart FM34bis, FM84bis, FM35bis of FM85bis.
  • geeft aan de financiële instelling de opdracht tot uitbetaling.
  • behoudt de kaart van rechthebbende en klasseert ze.
  • De ingevulde en ondertekende kwijtingskaart FM34bis, FM84bis, FM35bis of FM85bis (NIET de kaart van rechthebbende) dient gevoegd te worden bij de afrekening en ingediend bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, via de syndicale centrale.

De procedure van uitbetaling, afrekening en nazicht wordt beschreven in het hoofdstuk «Uitbetalingsmodaliteiten».