nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Werkgeversbijdrage vervroegd oudere werkloze

Ingevolge de CAO dd. 16/06/1997 en de aanvullende CAO dd. 21/01/2013, zijn de werkgevers die tussen 01/07/1997 en 31/12/2014 arbeid(st)ers ontslaan, die op het moment van de betekening van het ontslag minstens vijftig jaar zijn, per ontslagen arbeid(st)er een forfaitaire éénmalige premie verschuldigd aan het FBZMN.Deze premie is, voor wat betreft alle ontslagen waarbij de dag van betekening van het ontslag valt vanaf 01/01/2006, slechts verschuldigd indien uit het ingevulde en ondertekende formulier FMDCplus voor elk ontslag tussen 50 en 57 jaar op de dag van betekening van het ontslag, blijkt dat de ontslagen arbeid(st)er recht zal hebben op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN in de sector “oudere werklozen” vanaf de leeftijd van 57 jaar.

Deze premie is bepaald als volgt: 

Leeftijd bij ontslag bijdrage
50 jaar € 607,34
51 jaar € 520,58
52 jaar € 433,81
53 jaar € 347,05
54 jaar € 260,29
55 jaar € 173,53
56 jaar €   86,76
57 jaar €     0,00

Het Nationaal Secretariaat vordert deze éénmalige forfaitaire bijdrage bij de werkgever, nadat het heeft vastgesteld dat deze bijzondere bijdrage oudere werkloze, op basis van het ingevulde formulier FMDCplus, wel degelijk door de werkgever verschuldigd is.Dit betekent ook dat het NS van het FBZMN dit dossier in haar bestand als «oudere werkloze» aanduidt, zodat drie maanden voor betrokkene de leeftijd van 57 jaar bereikt, de procedure zoals beschreven onder Kaart van rechthebbende, kan toegepast worden.

De werkgever dient deze éénmalige forfaitaire bijdrage per ontslagen arbeid(st)er te betalen binnen de maand nadat het Nationaal Secretariaat de vordering had toegezonden.

Bij ontstentenis zal de dienst «Geschillen» van het Nationaal Secretariaat overmaken, volgens de normale procedures, het dossier verder opvolgen.