nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Verplichtingen van de werkgever

Alle verplichtingen van de werkgevers inzake patronale bijdragen zoals omschreven bij 'Verplichtingen van de werkgevers' zijn van toepassing op de bruto bezoldigingen betaald aan grensarbeiders.

Ook wat de tussenkomst betreft van de werkgever inzake het aanvragen en bekomen van kaarten van rechthebbende voor werkloosheid, ziekte, oudere zieke, werkloosheid met bedrijfstoeslag en oudere werkloze blijven dezelfde richtlijnen gelden.