nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Recht voor arbeid(st)ers van buitenlandse ondernemingen

Arbeid(st)ers van buitenlandse ondernemingen kunnen, op hun verzoek, genieten van de aanvullende vergoedingen van het FBZMN zoals in de statuten staat beschreven.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • op het moment dat het recht geopend wordt moet de arbeid(st)er in dienst zijn van een bijdrageplichtige onderneming en gedetacheerd zijn op Belgisch grondgebied
  • de arbeid(st)er moet minstens 15 kalenderdagen tewerkstelling in België kunnen voorleggen
  • de arbeid(st)er heeft in het land van herkomst een recht op officiële uitkeringen van een sociaal zekerheidsregime, waarop de vergoeding van het FBZMN een aanvulling is
  • de arbeid(st)er dient de nodige documenten voor te leggen waaruit blijkt dat hij/zij effectief de officiële uitkeringen in het land van herkomst ontvangt.

Het FBZMN bepaalt, dossier per dossier, of de arbeid(st)er, al dan niet recht heeft op de aanvullende vergoedingen.