nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Taak van de dienst Aansluitingen

August Reyerslaan 80 - 1030 Brussel
Tel. 02 706 81 10 - Fax 02 706 81 19
E-mail: fbz-fse@aan-aff.be

De dienst Aansluitingen is belast met:

  • Het verzenden van vragenlijsten naar alle (nieuwe) ondernemingen van het PC 111 met het oog op de aansluiting bij het FBZMN.
  • Het aansluiten bij het FBZMN van alle ondernemingen die behoren tot het PC 111 en die arbeid(st)ers en/of leerjongens -meisjes in dienst hebben
  • Het uitsluiten van ondernemingen